Czech Press Coverage

The PanCareLIFE Project recently released it’s press release in czech, resulting in significant media coverage. Below is a selection of this coverage:

TV broadcasts:

Czech TV (the main Czech national public TV channel) – the regional news programme „Události v regionech“

Title: “Rizika vyléčených pacientů” (Risks Faced by Former Patients)

Date: April 7, 2014, at 6.10 pm (duration 00:02:07)

Link: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/314281381990407-udalosti-v-regionech/video/318968

Contents: About the project, report from the Department of Paediatric Oncology, interview with a patient, interviews with MUDr. Tomas Kepak and prof. MUDr. Jaroslav Štěrba PhD.

 

FTV Prima (one of two key nation-wide private TV channels) – the main nation-wide news programme „ Zprávy FTV Prima“

Title: “Čeští lékaři se zapojí do evropského výzkumu pacientů po léčbě rakoviny“ (Czech Doctors will Participate in a European Research of Cancer Survivors)

Date: April 3, 2014, 7.02 pm (7th min of broadcasting, duration: 00:02:08)

Contents: About the project, report from the Department of Paediatric Oncology, interview with a patient, interview with MUDr. Tomas Kepak

 

Btv (local TV channel), talk show „Vlna z Brna“

Date: April 15, 2014, 10 am

Link: http://www.b-tv.cz/vlna-z-brna.html?ep=2877

Contents: 18-minute interview with MUDr. Tomas Kepak and a former patient Zuzana about the project

 

Internet media: 

CT24.cz (news portal of the national Czech TV)

Title: “Vědci zkoumají, co čeká pacienty po léčbě rakoviny“ (Researchers study what lies ahead of patients after anti-cancer treatment)

Date: April 7, 2014

Link: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/268566-vedci-zkoumaji-co-ceka-pacienty-po-lecbe-rakoviny/

 

5plus2.cz  news portal

Title: “Zmírnění následků rakoviny u dětí? Pomoct má unikátní databáze” (Addressing late effects of childhood cancer treatment? A unique database is to help)

Author: Veronika Horáková

Date: April 3, 2014

Link: http://jihomoravsky-kraj.5plus2.cz/detsti-onkologove-vytvori-unikatni-databazi-fai-/brno.aspx?c=A140403_125017_ppd-brno_p2vho

Press coverage:

Mladá fronta Dnes (one of the most widely read national daily papers)

Title: “Léčba rakoviny dětí pokročila. Teď řeší její následky” (Progress has been made in the treatment of childhood cancer. The focus is now on the late effects)

Author: Kristýna Dušková

Date: April 4, 2014, pg. 4

 

Brněnský deník (regional daily paper)

Title: “Po léčbě hluchota? Zjišťují proč” (Post-Treatment Hearing Impairment? Researches Study Why)

Author: Lenka Ondrysková

Date: April 4, 2014, front page

 

Blanenský deník (regional daily paper)

Title: “Po léčbě hluchota? Zjišťují proč” (Post-Treatment Hearing Impairment? Researches Study Why)

Author: Lenka Ondrysková

Date: April 4, 2014, front page

 

Právo (nation-wide daily paper, regional section)

Title: “Lékaři řeší následky léčby rakoviny” (Doctors Address Effects of Anti-Cancer Treatment)

Author: Jan Trojan

Date: April 4, 2014, pg. 12

 

Press Release:

Je možné pomocí genetických testů zjistit, s jakou pravděpodobností se u dětí, které podstoupily protinádorovou léčbu, objeví druhotné zdravotní komplikace? Je možné tuto pravděpodobnost snížit? To jsou hlavní otázky, jež si klade unikátní mezinárodní výzkumný projekt PanCareLIFE.

Cílem mezinárodního projektu, na němž se podílí i Klinika dětské onkologie FN Brno, je zlepšit šance dětí a dospělých po prodělaném nádorovém onemocnění v dětství na kvalitní život. Pětiletý projekt PanCareLIFE, jež řídí německý Dětský onkologický registr při Institutu lékařské biostatistiky, epidemiologie a informatiky Univerzity v Mohuči (IMBEI), je v České republice financován částkou 5 miliónů korun ze 7. rámcového programu EU a 1,6 milióny korun Ministerstvem školství ČR.

V posledních desetiletích dosáhla medicína v oblasti léčby dětských pacientů s nádorovými onemocněními velkých úspěchů. Více než 80 %  dětí s nádory dnes lékaři dokáží vyléčit, zatímco před 30 lety to bylo jen kolem 50 %. Vyléčení pacienti si ale mohou do dalšího života odnést určité nežádoucí následky léčby, jako jsou poruchy funkce orgánů (např. srdce, ledvin), poruchy smyslových funkcí (např. sluchu), růstové problémy, poruchy intelektu a jiné hendikepy, které mohou vést ke snížení kvality jejich života. V závislosti na prodělané léčbě jsou pozdními následky léčby ohroženy přibližně dvě třetiny ze všech vyléčených pacientů. Proto je stále důležitějším úkolem medicíny soustředit se nejen na samotné vyléčení, ale i na kvalitu přežití vyléčených pacientů, tedy kvalitu jejich budoucího života v dlouhodobém měřítku.

Výzkumná a zdravotnická pracoviště z osmi evropských zemí (Česká republika, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Německo, Nizozemsko a Švýcarsko) se v projektu PanCareLIFE zaměří na dva z pozdních následků léčby – poruchy plodnosti a poškození sluchu. Vybudují rozsáhlou celoevropskou databázi vyléčených dětských onkologických pacientů a na vzorku 12 000 osob budou zkoumat genetické i negenetické rizikové faktory vzniku těchto dvou závažných pozdních následků protinádorové léčby. Budou také analyzovat dopad těchto komplikací na kvalitu života vyléčených pacientů. Profesorka Maria Blettner, ředitelka IMBEI, shrnuje, že „smyslem projektu je porozumět mechanismu vzniku pozdních následků léčby tak, aby bylo možné jim účinněji předcházet a dlouhodobě zvyšovat kvalitu života vyléčených pacientů.”

„Na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno léčíme ročně 130 až 140 nových dětí a mladistvých s  leukémií a solidními nádory, což je přibližně 40 % nových dětských onkologických pacientů v ČR. V databázi naší kliniky, založené v roce 1998, máme již téměř 1600 vyléčených dětí, z nichž přes 700 je dnes již dospělých“, říká MUDr. Tomáš Kepák, který řídí účast v projektu PanCareLIFE za Fakultní nemocnici Brno. „Tento ze statistického hlediska relativně malý vzorek nám ale neumožňuje zkoumat souvislosti vzniku jednotlivých pozdních následků léčby vlastními silami a vyvíjet podle nich více individualizované přístupy k léčbě konkrétních pacientů“, dodává MUDr. Kepák.

„Až rozsáhlá databáze projektu PanCareLIFE o pozdních následcích léčby umožní další zkvalitňování péče a také rozšíření možností onkologického výzkumu v ČR. Usnadní také koordinaci péče o vyléčené pacienty, kteří odrůstají z pediatrické péče a přecházejí do péče pracovišť pro dospělé“, uzavírá profesor Jaroslav Štěrba, přednosta Kliniky dětské onkologie v Brně a proděkan Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity.

Na projektu PanCareLIFE se bude až do roku 2018 podílet třináct lékařů (onkologů, odborníků na fertilitu, audiologů a genetiků), sester, datamanažerů a psychologů Kliniky dětské onkologie FN Brno, Psychologického ústavu Akademie věd České republiky a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Download here.