Related Publication: Understanding platinum-induced ototoxicity

Understanding Platinum-Induced Ototocity

Langer Tam Zehnhoff-Dinnesen ARadtke SMeitert JZolk O.

Trends Pharmacol Sci. 2013 Aug;34(8):458-69. doi: 10.1016/j.tips.2013.05.006. Epub 2013 Jun 13.